header2

rekolekce

V TÝDNU: Bohoslužby i výuka náboženství dle obvyklého týdenního plánu. Mokřiny.

Biskupství v rámci diecézní synody připravilo on-line dotazník (lze jej vyplnit a odevzdat i papírově), který má být ještě dalším nástrojem pro mapování aktuální reálné situace v naší diecézi. Je dostupný na stránkách diecéze: synoda.bip.cz/dotaznik. Může ho vyplnit kdokoliv z farníků. Vyplnění může být anonymní nebo lze uvést své jméno. Pomůže to přípravě podkladů pro podzimní shromáždění synodních delegátů.

LIVE s biskupem v pondělí 20. května 2024 od 20:00 na obvyklém odkazu bip.cz/livesbiskupem. Je možnost klást biskupu Tomášovi otázky.

Nabídka rekolekce pro ženy.. přiložený plakátek.

Dnešní sbírka je na diecézi.

Nabídka bytu 3+1 na Okružní. 74 m2. Cihlový dům. Solidní nájemce.

Synodní tým nás povzbuzuje, aby co nejvíce farníků vyplnilo Dotazník pro I. etapu Synody v naší diecézi. Dotazník je ještě dalším nástrojem (kromě synodních skupinek), jak co nejlépe zmapovat současnou realitu života diecéze a farností. Vyplněné dotazníky pomohou v přípravě materiálů pro podzimní plenární setkání delegátů Synody. Zde naleznete link na on-line verzi dotazníku: DOTAZNÍK . Kvůli usnadnění zpracování dotazníků je lepší vyplnit jej v této elektronické verzi.

V záložce „Synoda" na našich farních stránkách je rovněž jeho verze pro tisk. Na vyžádání vám dotazník na faře vytiskneme. Několik vytištěných exemplářů je rovněž na stolku vzadu ve vašem kostele. Neváhejte se na své faráře obrátit s dotazy.

PoutLoreta

pondělí 
---

úterý
18:00 Mše v Aši a po ní "Setkání nad Biblí" na faře (kromě 3. úterý v měsíci – toto úterý nebude biblická a bude Mše sv. v Mokřinách 18:00)

středa
9:00 - Mše sv. ("seniorská") v Aši

čtvrtek
18:00 v Aši Mše sv. ("pro pracující")

pátek
16.00 v Aši adorace, 17.00 Mše

sobota
18:00 večerní Mše s nedělní platností v Aši; k tomu 1. sobota v měsíci 9.00 Mše "mariánská"

neděle
9:00 Aš, 11:00 Hranice a 14:30 Házlov

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

    

 

   Příprava na svátosti

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

pondělí   ----    
úterý   18:00   Aš kostel
středa   9:00   Aš fara
čtvrtek   18:00   Aš kostel
pátek   17:00   Aš kostel
sobota   18:00   Aš fara 
neděle   9:00   Aš kostel
    11:00   Hranice
    14:30   Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

administrátor farnosti:

P. Richard Polák
tel. 734 264 664
 
farní vikář (kaplan):
 
P. Timothy Asongu
tel. 739 831 039
 
e-mail: farnostas@gmail.com
  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

 

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800 pro potřebné v naší farnosti

 

  

Dnes 16

Týden 115

Měsíc 748

Celkem 92282