header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

 

Přinášíme poselství Svatého otce Františka k letošní postní době, která začíná ve středu 17. února. V textu se římský biskup zamýšlí nad evangelijním úryvkem „Teď jdeme do Jeruzaléma" (Mt 20,18) a postní dobou jako časem obnovení víry, naděje a lásky.

Milé sestry a milí bratři,
když Ježíš svým učedníkům vysvětluje, že svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním plní Boží vůli,......

 

 

 

Biskup Tomáš Holub ..........

 

Pravidla pro účast na bohoslužbách leden 2021

Budeme slavit bohoslužby podle aktuálních pravidel týkajících se počtu osob na bohoslužbách:

3. stupeň - 30% míst v kostele,

4. stupeň - 20%, míst v kostele

5. stupeň- 10%, míst v kostele

 

  •  každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének

 

  • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel,
  • před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
  • nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

 

 

 

 

 

Narodil se 2. 10. 1538
Úmrtí:1584
Postavení:biskup


Patron:boromejek, biskupů, duchovních rádců, katechetů, nemocných;

V roce 1576 v Miláně propukla obrovská nemoc.
Stala se největší zatěžkávací zkouškou Karlových organizačních schopností, morální síly a víry. Karel zavedl přísný hygienický režim, zahrnující dezinfekci, izolaci nakažených osob, provizorní stavby špitálů. Pravidelně navštěvoval špitály a novými předpisy přikazoval kněžím, aby kdykoliv sloužili nemocným a zaopatřovali umírající. Karel sám se choval příkladně, nemocným obstarával ošacení, léky i potraviny.

MODLITBA na přímluvu sv. Karla Boromejského

Bože, Tys naplňoval svatého biskupa Karla bohatstvím své milosti;

na jeho přímluvu shlédni na svou církev a neustále ji vnitřně obnovuj,

aby byla živým obrazem Krista a ukazovala světu cestu ke spáse.

Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

Od nakažlivých nemocí – vysvoboď nas Pane

Abys zjednal nemocným potřebné ošetření – prosíme Tě vyslyš nás

Abys udělil nemocným milost svátostí – prosíme Tě vyslyš nás

Abys žehnal snahám lékářů – prosíme Tě vyslyš nás

bell-2545137 640Každý den ve 20:00 hodin uslýšíme zvonění zvonů. Je to výzva ke společné modlitbě. Jak uslyšite zvony, prosím udělejte si pohodlí a prosím věnujte 5 minut (Tomu nahoře), Bohu. Jak umíte, jak jste zvyklí, např.

Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben....

       Okénko k prvnímu svatému přijímání

 Průběh mše svaté, kolik stojí mše svatá, kdy jít ke svatému přijímání ...

Existují nějaké pokyny k přijímání na ruku? Myslím tím způsob, jakým způsobem vložit eucharistii do úst. Dlouhou dobu přijímám přímo z dlaně (neberu hostii do ruky)a dnes jsem při přijímání dostala vynadáno, že se to tak nedělá :-)Děkuji za odpověď.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

 

 

„I kdyby pole nevydala pokrm,

já přesto budu jásat v Hospodinu,

svém spasiteli."

Habakuk 3,17-18

Pondělí                            
                           
Úterý                          
                           
Středa   Popeleční středa 17.02.2021       17:00     Mše sv      Aš kostel
                           
Čtvrtek                          
                           
                           
Pátek                          
                           
                           
 Sobota     13.02.2021
      17:00     Mše sv     Aš kostel
                           
                           
Neděle     14.02.2021        9:00     Mše sv
     Aš kostel
                   

   

     
              10:00    

Mše sv

     Aš kostel
                           
              11:00     Mše sv
     Aš kostel
                           
              14:30     Mše sv
     Hazlov kostel

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 23

Týden 185

Měsíc 657

Celkem 51662