header2

Náš Karel Boromejský z Mokřin, patron nemocných

bell-2545137 640Každý den ve 20:00 hodin uslýšíme zvonění zvonů. Je to výzva ke společné modlitbě. Jak uslyšite zvony, prosím udělejte si pohodlí a prosím věnujte 5 minut (Tomu nahoře), Bohu. Jak umíte, jak jste zvyklí, např.

> Prosím o jedno Otče náš.... a 10 x Zdravás Maria... a na závěr Slava Otcí i Synu i Duchu Svatému jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků Amen.

> Přečíst žalm

> Vymyslet jínou modlitbu

Prostě si uvědomít, že se teď někdo modlí. Být spolu 5 minut

To všechno za víru, pokoj v srdci, uzdravení a ochranu světa.

Jde o to abychom se sešli ve stejný čas. Důležitá je jednota v ten okamžik. Uvědomit si, že nejsem sám, že teď se se mnou někdo modlí, možna soused se modli za mne...

Jde to snadno spočítat. Bude se nás modlit 5 lidí, to je za 5 minut čast růžence. Bude nás více tak si to spočítejme...

Prosím ve 20:00 hodin jenom 5 minut.

Pondělí                            
                           
Úterý                          
                           
Středa   Popeleční středa 17.02.2021       17:00     Mše sv      Aš kostel
                           
Čtvrtek                          
                           
                           
Pátek                          
                           
                           
 Sobota     13.02.2021
      17:00     Mše sv     Aš kostel
                           
                           
Neděle     14.02.2021        9:00     Mše sv
     Aš kostel
                   

   

     
              10:00    

Mše sv

     Aš kostel
                           
              11:00     Mše sv
     Aš kostel
                           
              14:30     Mše sv
     Hazlov kostel

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antoni Wasil
telefon:+420 734 435 280


e-mail: farnostas@gmail.com

  • číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  • číslo účtu pastorační fond farnosti: 5405894359/0800

          pro potřebne v naší farnosti

  

Dnes 22

Týden 184

Měsíc 656

Celkem 51661