header2

lampa

 

V sobotu 2.12. se uskuteční Mikulášská besídka naší farnosti v sále restaurace Sokolovna v Krásné u Aše. Začátek bude v 15:00.
Můžete se těšit na soutěže pro děti, divadlo, tombolu...

  • Protože se jedná o Mikulášskou besídku, nebude chybět samozřejmě ani Mikuláš. Rodiče proto připraví pro své děti balíček, který Mikuláš dětem předá. Balíčky podepište a přineste sebou. Cena za balíček by měla být kolem 100 - 150 Kč, aby děti dostaly zhruba stejně bohatou nadílku.
  • Vstupenky pro dospělého stojí 100 Kč, pro dítě (do 18-ti let) 20 Kč a jsou k dostání u paní Marie Křenkové.
  • Pokud někdo můžete upéct buchty, koláče nebo cukroví, které se rozdělí na stoly, budeme rádi. Papírové tácky zajistíme.
  • Součástí večera bude také vyhlášení vítězů výtvarné soutěže. Tentokrát budou děti vyrábět andělíčky k zavěšení. Můžete použít jakýkoliv materiál. Na výrobek nakonec připevněte cedulku se jménem a věkem dítěte a přineste ho na besídku. 

 

Drazí bratři a sestry,

i letos nás Světový den misií shromažďuje okolo osoby Ježíše, „prvního a největšího hlasatele evangelia“ (Pavel VI., apoštol. exhort. Evangelii nuntiandi, 7), který nás neustále posílá, abychom hlásali evangelium lásky Boha Otce v síle Ducha Svatého. Tento den nás vyzývá, abychom znovu uvažovali o misii v srdci křesťanské víry. Církev je totiž svou přirozeností misijní; kdyby tomu tak nebylo, nebyla by již Kristovou církví, ale jedním ze sdružení mezi mnoha jinými, a brzy by došlo k vyprázdnění jejího cíle a k jejímu zmizení. Jsme proto vyzýváni, abychom si kladli některé otázky, jež se týkají samotné naší křesťanské identity a naší zodpovědnosti jako věřících ve světě zmateném tolika iluzemi, zraněném velikými zklamáními a drásaném početnými bratrovražednými válkami, které nespravedlivě postihují hlavně nevinné. Jaký je základ misie? Jaké je srdce misie? Jaké jsou životodárné výrazy misie?

V tomto školním roce je možné přihlásit děti k výuce náboženství. Pro přesné informace se obraťte prosím na duchovního správce farnosti.

Novým generálním vikářem pro Karlovarský kraj byl jmenován P. Jiří Majkov
Plzeňský biskup Tomáš Holub dnes při oslavách dne vzniku plzeňské diecéze v katedrále sv. Bartoloměje oznámil jméno nového generálního vikáře pro Karlovarský kraj: je jím P. Dr. Jiří Majkov, ICD.

Kažou středu a sobotu budou mše svaté ve farní kapli. Ostatní dny budou v kostele.

Každou 2. sobotu v měsíci máme v kostele večerní mši svatou pro děti od 17:00

Každé 2. úterý v měsíci je od 17:00 mše svatá v kostele v Mokřinách.  

Pondělí - -
Úterý 17:00
Středa 08:00
Čtvrtek 15:30 Hazlov
Pátek 17:00
Sobota 17:00
Neděle 08:00
  11:00 Hranice
  14:30 Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antonín Wasil
telefon:+420 734 435 280
e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 3

Týden 3

Měsíc 214

Celkem 25883