header2

kaplicka Custom

evangelizace

Pouť zájezd do Izraele Medium

Svatý rok milosrdenství se má stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, „živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví." (Dopis papeže Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskupu Rino Fisichellovi)

ODPUSTKY VÁZANÉ NA SVATÉ BRÁNY

Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých. Papež František uvádí běžné podmínky pro získání odpustků, které známe např. z modliteb za zemřelé, ale připojuje ještě další dvě podmínky.

Poprvé v historii se papež František rozhodl, aby brány Svatého roku, které se mají stát branami milosrdenství, se otevřely nejen v Římě,
ale v kostelích na celém světě. Tyto kostely a brány mají být místem zvláštní milosti.

V naší diecézi to bude 6 kostelů.

1) V neděli 13. prosince se otevřou brány milosrdenství v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni při mši svaté v 10.30

2) V neděli 13. prosince v Ostrově v kostele sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné při mši svaté v 8.30 hodin.

Další brány milosrdenství se otevřou:

3) 1. ledna 2016 při mši svaté v 17.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních;

4) 5. března 2016 při mši svaté v rámci vikariátního dne v kostele Narození Panny Marie v Klatovech;

5) 4. dubna 2016 při titulární slavnosti opatského kostela Zvěstování Páně v klášteře Teplá;

6) 13. listopadu 2016 v Lokti u příležitosti výročí spojeného se sv. Anežkou Českou.

Z celého srdce vás zvu k účasti na těchto bohoslužbách, jejichž součástí
budou obřady smíření s Bohem, otevření a průchod branou milosrdenství
a obnovení křestních závazků.

Vyprošuji Boží požehnání Vám a Vašim blízkým,
biskup František.

Kopaniny

Každé 4. úterý v měsíci se v tomoto kostele koná mše svatá v 18:00 a před ní v 17:30 modlitba růžence (v letním čase), resp. mše svatá v 17:00 a v 16:30 modlitba růžence (v zimním čase).

(Každý čtvrtek je zde také modlitba ružence a nešpor v 17:30) V době provádění prací na plotu se ruší do odvolání čtvrteční modlitba.

 

Mokřiny

Mše svatá je zde každé 2. úterý v měsíci od 18:00

 

Zbývající liché úterky je mše svatá v kostele v Aši.

 

 

 

Pondělí - -
Úterý - -
Středa 08:00
Čtvrtek 15:30 Hazlov
Pátek 18:00
Sobota 18:00
Neděle 09:00
  11:00 Hranice
  14:30 Hazlov

Římskokatolická farnost Aš
Mikulášská 57/9
352 01 Aš

P. ThMgr. Antonín Wasil
telefon:+420 734 435 280
e-mail: farnostas@gmail.com

číslo účtu farnosti: 782009359/0800

  

Dnes 6

Týden 44

Měsíc 246

Celkem 14564